HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “GIẢM SỰ PHỤ THUỘC VÀO SỬ DỤNG CÁ TẠP LÀM THỨC ĂN TRONG NGHỀ NUÔI CÁ BIỂN Ở KHU VỰC CHÂU Á”

Hội thảo đã đánh giá những kết quả đạt được của dự án sau một năm thử nghiệm sử dụng thức ăn công nghiệp do công ty EWOS cung cấp cho 10 hộ nuôi gần 1,5 vạn con cá Chim trắng và 2.000 con cá Hồng tại vùng biển Vũng Ngán, Nha Trang. Các đại biểu tham dự đã khẳng định những ưu thế của việc sử dụng thức ăn công nghiệp như chủ động được nguồn thức ăn, giảm sự ô nhiễm môi trường nước ở vùng nuôi, giảm chi phí nhân công lao động…. Tuy nhiên, có một số vấn đề mà các nhà sản xuất thức ăn, khoa học, quản lý và người dân nuôi trồng thủy sản cần phải tính toán kỹ lưỡng là giá của thức ăn công nghiệp, chất lượng thức ăn, chất lượng cá khi sử dụng thức ăn công nghiệp để thức ăn công nghiệp có thể thay thế cá tạp trong nghề nuôi cá biển.  Cũng tại hội thảo, Ban quản lý và điều phối dự án cùng với các hộ ngư dân đã thống nhất sẽ tiến hành thử nghiệm sử dụng thức ăn công nghiệp trên các đối tượng nuôi khác như cá mú, cá bớp và tôm hùm trong vụ nuôi tới.

Ngày 22/07/2010, đoàn chuyên gia của NACA và nhóm thực hiện dự án của Viện đã đi khảo sát tình hình thực tế tại Vũng Ngán, vùng nuôi cá biển bằng lồng bè lớn nhất của vịnh Nha Trang để nắm bắt nguyện vọng của người nuôi tại địa phương nhằm tìm ra hướng đi thích hợp cho nghề nuôi cá biển tại vùng biển vịnh Nha Trang

Trần Văn Hào
Phòng Khai thác và BVNL Thủy sản