Danh mục trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học

TT

Tên tài sản

Nhãn hiệu

Ghi chú

1

Máy in đen trắng LBP 1120

LBP 1120

 

2

Máy in đen trắng HP 1160

HP 1160

 

3

Máy vi tính để bàn

 

 

4

Máy so màu

 

 

5

Máy điều hòa

 

 

6

Kính hiển vi

Model: 86.041

 

7

Gàu thu mẫu đáy

Model: Wildco

 

8

Thiết bị lặn (bình hơi, áo lặn....)

 

 

9

Mặt nạ phòng độc

 

 

10

Camera quay dưới nước

Model: DC800

 

11

Tủ lạnh

Sanyo

 

12

Máy GPS cầm tay

 Garmin

 

13

Máy Fax

(Panasonic KX - FM 131)

 

14

Máy scan (KH: 4500C)

4500C

 

15

Máy photocoppy (KM: 2030)

KM 2030

 

16

Máy chiếu Panasonic

Panasonic

 

17

Máy phân tích mẫu môi trường

 

 

18

Máy in màu laser LBP 5000

LBP 5000

 

19

Máy photocoppy Sharp

AR - 5516