Lịch công tác Trưởng Phòng                        E-mail me !

 

Thời gian Công việc Địa điểm Ghi chú
11-13/6/2012

Làm việc ở phòng

Viện 3, Nha Trang
 
14/6/2012

Họp HĐ xét duyệt đề tài

Sở KH&CN Khánh Hòa


15-24/6/2012 Chuẩn bị HT Phú Yên Viện 3, Nha Trang

25-26/6/2012 HT Phú Yên Phú Yên  
27-30/6/2012
Công tác Bến Tre
Bến Tre  

Lịch công tác Phó Trưởng Phòng                   


Thời gian Công việc Địa điểm Ghi chú  


Lịch công việc khác

Nhân viên Thời gian Công việc Địa điểm Ghi chú
Nguyễn Thị Ngoan 3-30/11/2011

- Quản lý phòng mẫu 

- Thanh quyết toán các đề tài

- Phân tích môi trường và thức ăn Vộp

Nha Trang  - Đăng tin trên Web
Hồ Bích Ngân

 

Thực hiện dự án lươn đồng, đề tài khai thác xa bờ

Cần Thơ, Cà Mau                                    

 
Trần Văn Hào

27/05/2012

 

 

28/05-03/06/2012

 

 

 

 

 

04-10/062012

 

 

 

 

11-14/06/2012

 

 

 

 

15-30/06/2012

- Đi công tác Vạn Ninh

- Tập huấn Đội tự vệ Cơ quan

 

 

- Làm việc tại Phòng: viết chuyên đề Vọp + Làm powerpoint DA Quảng Ngãi + BC Hội thảo tôm hùm Phú Yên.

 

- Bảo vệ Tốt nghiệp và Dự lễ nhận bằng

 

 

- Làm việc tại Phòng (Chuyên đề Vọp)

Vạn Ninh

 

 Nha Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTU

 

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

(đầu giờ các buổi chiều hỗ trợ đội văn nghệ tập luyện)

 

 

(Mời các thành viên trong phòng tham gia buổi lễ Tốt nghiệp vào lúc 14h ngày 14/06)

 

 

Trần Quang Ngọc

13-21/6/2012

 

 

 

 

 

 

16/6/2012

 

20/6/2012

25-26/6/2012

 

27-30/6/2012

 

-Tập huấn cho dự án Khuyến Ngư (Hà)

 

 

 

- Nộp power point HT Phú Yên 

- Nộp chuyên đề 

- HT Phú Yên

 

- Kiểm tra dự án nông thôn MN

-Quảng Nam, Ninh Hòa, Cam Ranh, Ninh Thuận

 

 

Nha Trang

 

 

Phú Yên

 

Vạn Ninh

 

Bổ sung công việc bên Hà

Thời gian còn lại làm việc tại Phòng                        

Nguyễn Bá Thiên An

8-14/6/2012

 

 

 

                      15/6/2012

 

 

16/6/2012

 

 

20/6/2012

25-26/6/2012

27-30/6/2012

- Viết các chuyên đề 

- Chuẩn bị báo cáo HT Phú Yên

 

- Công tác Vạn Ninh và Phú Yên (Capital seaweed)

- Nộp power point HT Phú Yên

 

-Nộp chuyên đề  

HT Phú Yến

- Công tác Bến Tre

Nha Trang

 

 

Phú Yên

 

 

 

 

 

 

 

Bên Tre