Đề tài, dự án đã kết thúc

1. Đề tài cấp Nhà Nước: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi đa đối tượng hải sản trên biển theo hướng bền vững”. Bộ Khoa học và công nghệ chủ quản.

(National Project of Study and builtding marine polyculture models for sustainable development).


2. Dự án: Nuôi trồng thủy sản và quản lý môi trường ven biển Việt Nam, tài trợ bởi Na Uy.

(Project of Aquaculture and Coastal Management: Modelling, Fish health and Biodiversity funded by NUFU, Norway).


3. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác hải sản ven biển Việt Nam theo hướng bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ quản.

(Ministrerial Project of Study and recommedation concerning the fishery policy-makers for inshore fishery capture industry towards sustainable development in Vietnam).


4. Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu giải pháp nuôi tổng hợp tôm sú và ốc hương với tu hài và rong biển trong các ao nuôi tôm sú tại Sông Cầu, Phú Yên theo hướng bền vững.

(Provincial Project of study polyculture of Babylonia snails togehter with Snotter-otter claims and seaweeds towards sustainble development in Song Cau, Phu Yen Province).


5. Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu các loài cá kinh tế ở biển miền Trung Việt Nam.

(Institutional project of development a database for high value fish species management in Central Vietnam)


6. Dự án quốc tế: Giảm sử dụng cá tạp trong nuôi cá lồng biển do FAO/NACA tài trợ.

(International TCP/ RAS/ 3203 (D) Project of Reducing the dependence on the utilization of trash fish/ low value fish as feed for aquaculture of marine finfish in the Asian region funded by FAO and NACA).

7. Điều tra nguồn lợi và tình hình khai thác, sử dụng Hải sâm (Holothuria spp) ở vùng biển Việt Nam

8. Dự án Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng (Monopterus albus) quy mô nông hộ

 

 

Đề tài, dự án đang triển khai

1. Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu các biện pháp khai thác, bảo vệ nguồn lợi tôm hùm giống tại tỉnh Phú Yên.

(Provincial Project of Study of explotation and conservation of lobster juveniles in Phu Yen Province)

2. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái, phân bố và đề xuất các giải pháp bảo vệ và khai thác hợp lý loài Vọp Geloina coaxans (Gmelin, 1791) ở Bến Tre

3. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản sau thu hoạch của tàu khai thác xa bờ